De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst: inbraak in een gesloten systeem?


Hoge Raad 6 maart 1992, nr. 7900, ECLI:NL:HR:1992:ZC0535, NJ 1992, 509

In dit arrest van de hoge Raad en de daarbij behorende noot komt aan de orde in hoeverre een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst nietig is wegens strijd met het gesloten stelsel van het arbeidsovereenkomstenrecht. De Hoge Raad overweegt dat een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst niet per definitie nietig is maar dit van geval tot geval bekeken dient te worden. In de noot wordt dieper ingegaan op deze principiële uitspraak van de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: November 1993

Archiefcode: AA19930828

Hoge Raad 06-03-1993 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0535) zaaknummer: 7900

arbeidsovereenkomst nietigheid ontbindende voorwaarde rechtskracht terugwerkende kracht

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie