Afwikkeling nalatenschap notaris Postma


Hoge Raad 19 februari 2010, nr. 08/00331, ECLI:NL:HR:2010:BK6150, LJN: BK6150 (Erven Koster/Postma)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: april 2010

Archiefcode: AA20100264

Hoge Raad 19-02-2010 (ECLI:NL:HR:2010:BK6150) zaaknummer: 08/00331

erfgenaamschap gerechtelijke vaststelling vaderschap nalatenschap rechten van derden terugwerkende kracht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie