De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde


Het leerstuk van de voorwaarde wordt vaak als een lastig onderdeel van het burgerlijke recht beschouwd. Desondanks heeft de wetgever dit leerstuk in 1992 nog eens extra gecompliceerd door de terugwerkende kracht af te schaffen. Dit was een ongelukkige keuze, hetgeen duidelijk naar voren komt bij de (goederenrechtelijke werking van de) ontbindende voorwaarde, maar ook bij (die van) de opschortende voorwaarde. Een beschrijving van zowel het huidige als het oude Nederlandse stelsel, mede in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief, maakt één en ander aanschouwelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H. Scheltema

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AA20040671

ontbindende voorwaarde opschortende voorwaarde terugwerkende kracht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage