staatsrecht

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

André Donner; een groot leraar

C.A.J.M. Kortmann

Beschrijving van de in 1992 overleden André Donner, hoogleraar staatsrecht, voor de betekenis van het Nederlandse publiekrecht en het staatsrecht in het bijzonder.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
april 1993
AA19930255

Beantwoording rechtsvraag (301) staatsrecht

J.W.A. Fleuren

Eerder in Ars Aequi verscheen deze staatsrechtelijke casus met vragen al en in dit nummer worden de vragen beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2002
AA20020697

Constitutionele klassiekers

H. Battjes, B.P. Vermeulen

Post thumbnail In dit boek zijn constitutionele klassiekers (voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet) bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

9789069166612 - 28-03-2007

Constitutionele klassiekers (Digitaal boek)

H. Battjes, B.P. Vermeulen

Post thumbnail In dit boek zijn constitutionele klassiekers (voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet) bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

9789069166612 - 28-03-2007

Demystificatie van de motie

E.Y. van Vugt

Post thumbnail Naar aanleiding van het recordbrekende aantal moties in 2022 stelt dit artikel de vraag wat een motie precies is, voor welke doelen de Kamer dit instrument gebruikt en wat dit instrument staatsrechtelijk relevant maakt. Beargumenteerd wordt voorts dat maatregelen om het aantal moties naar beneden te krijgen, zoals het instellen van quota, neerkomen op symptoombestrijding. Het recordaantal moties is namelijk niet het probleem, maar een uitingsverschijnsel van iets fundamentelers: de veranderende rolopvatting van de Kamer.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2024
AA20240401

Het vergeten Koninkrijk

K. Haex, D. de Vries

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geldt als het hoogste geschreven nationale recht. Toch lijken het Statuut en het Koninkrijksrecht vaak vergeten te worden. Is er een gebrek aan aandacht voor Statuut en Koninkrijk in de staatsrechtelijke literatuur? In dit redactioneel duiken de auteurs de staatsrechtelijke handboeken in, om te zien hoeveel pagina’s besteed worden aan deze onderwerpen. Voor liefhebbers is het beeld geen reden tot blijdschap.

Opinie | Redactioneel
december 2023
AA20230915

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM fomuleert toe te passen? Rechtsvraag (313) Staatsrecht

F.M.C. Vlemminx

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2004
AA20040221

Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2023

S. Hillegers, J.A.F. Peters

Post thumbnail Een selectie uitspraken die in het eerstejaars onderwijs aan de Radboud Universiteit voor het vak Staats- en bestuursrecht integraal bestudeerd dient te worden.

9789493199842 - 16-08-2023

Jurisprudentie Publiekrecht 1879-2014 (Digitaal boek)

H. ten Cate, K. Merkx, A.C.M. Meuwese

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1879 tot en met 2014 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

9789069164205 - 01-08-2014

Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019

D.E. Bunschoten, J.A.F. Peters

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde en geannoteerde uitspraken van 1849 tot 2019 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

9789492766625 - 30-07-2019

Narratief staatsrecht

G. Boogaard

Post thumbnail In deze amuse schrijft over het in beweging brengen van het publiek met behulp van staatsrechtelijk getinte verbeelding.

Opinie | Amuse
december 2018
AA20180982

Ontwikkelingen in het staatsrecht

L.F.M. Besselink

In de rubriek 'onderwijs' staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal. In dit artikel wordt door Besselink ingegaan op het staatsrechtonderwijs waarbij echter de algemene onderwijsveranderingen in de rechtenstudie niet onderbelicht blijven.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010774

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond