Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2023


Een selectie uitspraken die in het eerstejaars onderwijs aan de Radboud Universiteit voor het vak Staats- en bestuursrecht integraal bestudeerd dient te worden. Speciaal ten behoeve van het onderwijs is een kopje toegevoegd waarin de essentie van de uitspraak te vinden is.

Bekijk inhoudsopgave


 19,50