Het vergeten Koninkrijk


Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geldt als het hoogste geschreven nationale recht. Toch lijken het Statuut en het Koninkrijksrecht vaak vergeten te worden. Is er een gebrek aan aandacht voor Statuut en Koninkrijk in de staatsrechtelijke literatuur? In dit redactioneel duiken de auteurs de staatsrechtelijke handboeken in, om te zien hoeveel pagina’s besteed worden aan deze onderwerpen. Voor liefhebbers is het beeld geen reden tot blijdschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Haex, D. de Vries

Verschijning: december 2023

Archiefcode: AA20230915

Grondwet handboek Koninkrijk Nederland staatsbestel staatsrecht statuut

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel