Narratief staatsrecht


In deze amuse schrijft over het in beweging brengen van het publiek met behulp van staatsrechtelijk getinte verbeelding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Boogaard

Verschijning: december 2018

Archiefcode: AA20180982

Fabriekskinderen film La Muette de Portici literatuur Luxemburg Mijer Netflix opera staatsrecht verbeelding

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Amuse