Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM fomuleert toe te passen? Rechtsvraag (313) Staatsrecht


Aan de hand van een staatsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en uitgewerkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.M.C. Vlemminx

Verschijning: maart 2004

Archiefcode: AA20040221

casus staatsrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag