Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019


Deze zesde herziene editie Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht bevat rechterlijke uitspraken van 1849 tm 2019 op het gebied van het staats- en bestuursrecht, die van belang zijn voor het onderwijs in de rechtsgeleerdheid.

Speciaal ten behoeve van het onderwijs zijn aan elke uitspraak een kop en beknopte noot toegevoegd. De kop geeft de in de uitspraak centraal staande rechtsregel weer. De noot verduidelijkt de plaats die de uitspraak in de studiestof inneemt.

Deze bundel biedt ook de praktijkjurist een handzame verzameling van belangrijke uitspraken op het gebied van staats- en bestuursrecht.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): D.E. Bunschoten, J.A.F. Peters (red.)

6e druk 2019

Verschijningsdatum: 30-7-2019

ISBN: 9789492766625

Pagina's: 720

bestuursprocesrecht bestuursrecht staatsrecht

Staats- en bestuursrecht BestuursprocesrechtBestuursrechtStaatsrecht / constitutioneel recht

Alle uitgaven Jurisprudentiebundels

 42,50