Een liefde voor het leven


In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. In dit artikel gaat Jessurun d´Oliveira in op een criminologisch artikel waarbij hij een een oratie van een hoogleraar (1958) aanviel met als gevolg een groot aantal reacties.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.U. Jessurun d'Oliveira

Verschijning: Oktober 2001

Archiefcode: AA20010727

reactie recht in zicht reflectie

Strafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel