Resultaat 37–48 van de 52 resultaten wordt getoond

Reactie op reactie: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

D. Molin

In het juninummer 1997 van Ars Aequi reageren mrs. Nijenhof en Stemker Koster van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de belangenvereniging voor de leden van de rechterlijke macht, op de mening van drs. Burhoven Jaspers 'De rechterlijke macht: een gilde op drift!', naar aanleiding van het mede door hem opgesteld IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht-rapport).

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1997
AA19970702

Reactie op reacties en nawoord inzake Kuijsters/Gaalman q.q.

N.E.D. Faber, J.B. Huizink, S.C.J.J. Kortmann

Een korte reactie op eerdere reacties en nawoorden inzake het spraakmakende arrest en noot over verrekening bij faillissementspauliana.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1995
AA19950773

Reactie op: ‘De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer’*

+ nawoord

W.J. Veraart, A.M. Wolf

In deze reactie op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi wordt ingegaan op de nieuwe rol van het slachtoffer in het strafproces en zijn toegenomen bevoegdheden.

Opinie | Reactie/nawoord
November 2005
AA20050936

Reactie: Het recht van meningsuiting en de Toren van Babbel

A.E. Schilder

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op een artikel in Ars Aequi over de demonstratievrijheid op het Binnenhof in Den Haag. De auteur betoogt dat de auteur van het eerdere artikel een aantal missers heeft gemaakt en doet de juiste feiten en de uitleg van de toepasselijke regels uit de doeken.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910319

Reaktie op het interview met mr. J.M. Polak: De ‘behoorlijkheid’ van artikel 26 lid 1 van de Wet NO

H.H. Kirchheiner

Reactie op een eerder interview in Ars Aequi met mr. J.M. Polak waarin ook de werking van de Nationale Ombudsman aan de orde komt en de regeling op basis waarvan deze werkt.

Verdieping | Interview
Juni 1988
AA19880372

Reaktie op: ‘De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid’ (Inclusief nawoord)

J.W. Biard

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel (AA19870763 en AA19880025) waarbij aan de orde komt welke kansen er zijn voor juristen op de arbeidsmarkt en op welke wijzen juristen kunnen voorzien in hun levensonderhoud. In dit artikel wordt er ingegaan op de huursubsidie en uitkeringen. Inclusief nawoord door prof.mr. N.H.M. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
Mei 1988
AA19880315

Reaktie op: De beroepsopleiding notariaat

G. van der Burght

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de beroepsopleiding in het notariaat. Er wordt ingegaan op de geschiedenis en inhoud van de universitaire notariële opleiding. Ook wordt er ingegaan op de kwaliteit en de klachten uit de notariële praktijk. Daarnaast wordt er nog ingegaan op de notariële beroepsopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 1989
AA19890129

Reaktie op: Deorum iniuriae, dis curae

Inclusief nawoord

M.P. Bart, B. Bastein, C.E. du Perron

Reactie bij een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi waarin de verhouding tussen kerk en staat centraal staat. De auteur betoogt dat er voor het christelijke geloof een grote plaats moet zijn binnen de Nederlandse overheid.

Opinie | Redactioneel
April 1989
AA19890237

Reaktie op: Dienstplicht contra Werken en Studeren in het Buitenlland

C.J.M. Bosch

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de verhouding tussen de dienstplicht de Grondwet, het bestuursrecht en het E(E)G-recht en met name de problemen die dit kan opleveren met werken en studeren in het buitenland

Verdieping | Studentartikel
Maart 1989
AA19890183

Recht en liefde

Open brief van C.W. Maris aan K. Raes

C.W. Maris, K. Raes

In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand wisselt hij van gedachte met prof.dr. K. de Raes over Recht en liefde.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
Maart 1998
AA19980159

Rechters in vredestijd

Een reactie op 'Rechters in oorlogstijd' van Nick Huls

C.J.M. Schuyt

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi gaat de auteur en staatsraad bij de Raad van State in op de huidige positie van de vreemdelingenrechter die door Huls in eerder artikel in Ars Aequi vergeleken is met rechters in NAZI-Duitsland.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 2009
AA20090407

Schadevergoeding na het binnentreden van woningen: een reactie

M.E. Franke

In deze uitvoerige reactie op een eerdere annotatie over uitspraken van de Nationale Ombudsman ten aanzien van het binnentreden van woning, gaat de auteur in op de grondslag van de schadevergoedingsplicht en de relativiteit van de rechtvaardigingsgrond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 1991
AA19911027

Resultaat 37–48 van de 52 resultaten wordt getoond