Ars iuris est ridendum: Reactie 2


Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd redactioneel artikel met daarin de kritiek op de eenvormigheid en saaiheid van juridische geschriften in gezaghebbende tijdschriften. Ook deze auteur pleit ervoor dat Ars Aequi de handschoen oppakt en start met het luchtiger maken van juridische geschriften.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Boorsma

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910604

juridisch taalgebruik reactie uniformiteit verandering wetenschappelijkheid

Opinie Redactioneel