De Amsterdamse School: een nawoord


Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de Amsterdamse school. In het artikel geeft de Amsterdamse hoogleraar Schoordijk weer wat er volgens hem op privaatrechtelijk gebied na het vertrek van de bekende hoogleraar Eggens aan de Universiteit van Amsterdam is gebeurd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F. Schoordijk

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911172

Amsterdamse school burgerlijk recht onderwerpen onderzoek praktijk reactie

Burgerlijk recht Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Verdieping Interview