Resultaat 25–36 van de 52 resultaten wordt getoond

Novelle: een reactie

H. Bevers

Reactie op een in het katern van september 1990 verschenen stuk over de novelle. In deze reactie gaat de auteur in op de toelaatbaarheid van de novelle bij wetgeving en de definitie ervan.

Opinie | Reactie/nawoord
Maart 1991
AA19910228

Open brief: Reactie op interview met Phon van den Biesen

J.J. Eizenga

In deze open brief gaat de briefschrijver in op een artikel dat eerder gepubliceerd is in Ars Aequi over de sociale advocatuur en de buro's voor rechtshulp.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 1993
AA19930030

Reactie op ‘Avery – VRG’

A.S. Hartkamp

Reactie bij de noot van een arrest over de uitleg van een overeenkomst bij de overdracht van pensioenrechten, bij de overgang van onderneming. Hartkamp, de advocaat-generaal die heeft geconcludeerd bij het geannoteerde arrest, gaat in op het verkeerd citeren en weergeven van bepaalde onderwerpen en zaken in de noot.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1992
AA19920592

Reactie op ‘Draaideurconstructie exit?’

J.C. de Bruin

Reactie op een artikel waarin de wijze van het buitenspel zetten van de ontslagbescherming voor werknemers die de ener keer als uizendkracht en de andere keer als werknemer met een tijdelijk contract in dienst zijn, wordt besproken en volgens de oorspronkelijke auteur verdwijnt.

Opinie | Reactie/nawoord
Juli 1993
AA19930551

Reactie op ‘Het varkensmesterarrest’

H. van den Berg

In deze reactie op een annotatie bij het Varkensmester-arrest wordt ingegaan op de strekking van de uitspraak van de Hoge Raad dat er schadevergoeding wordt toegekend bij een rechtmatige overheidsdaad.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1991
AA19911173

Reactie op ‘Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw’

J. Willems

Reactie op een eerder verschenen artikel in Ars Aequi waarin volgens de auteur hemzelf een mening wordt toegedicht die deze nooit tot uiting heeft gebracht.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 1993
AA19930022

Reactie op ‘Orgaandonatie’

E. de Jong

In dit artikel geeft De Jong een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over ogaandonatie. De auteur komt tot de conclusie dat het er in Nederland een klein kans bestaat dat er orgaandonatie plaatsvindt en voert daar verschillende cijfers toe aan.

Opinie | Reactie/nawoord
December 1991
AA19911170

Reactie op ‘Schrijverschap is meesterschap’

H.M. Parson, P. van Schuilenburg

Reactie op een redactioneel artikel over het belang van uitdrukkingsvaardigheden in de rechtenstudie. Daarbij wordt ingegaan op het onderwijzend personeel bij de rechtenstudie; docenten zijn niet opgeleid om onderwijs te geven maar zijn onderzoekers of praktijkjuristen.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1992
AA19920585

Reactie op ‘Sociale rechtshulp: een zorg van de hele balie’ van prof.mr. F.A.W. Bannier

L. Combrink-Kuiters, S.L. Peters

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de sociale rechtshulp. In het artikel wordt ingegaan op de toevoegingszaken, inkomen en administratie.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 2009
AA20090072

Reactie op ‘WABM en de WVO’

K.G. Westhoff

Reactie op een artikel uit het bijzonder nummer van 1990 over milieurecht. Volgens de schrijver behoeft het nummer over de integrale milieuvergunning in het wetsvoorstel over de VAR en de WVO-vergunning nuancering.

Opinie | Reactie/nawoord
April 1991
AA19910315

Reactie op de noot naar aanleiding van het arrest Kuijsters-Gaalman q.q.

M.A.A. Sevenheck

Wederom een reactie op een noot van Kortmann en Faber over de faillissementspauliana in samenhang met verekening door een paulanieus verrijkte schuldeiser.

Opinie | Reactie/nawoord
Juli 1995
AA19950569

Reactie op het interview met mr. G.J.C. Lekkerkerker

M.J.A. van Mourik

Reactie van prof. Van Mourik op een interview waarbij de langstlevende echtgenoot aan de orde komt. Van Mourik gaat in op de in zijn ogen onjuiste stellingen van de geïnterviewde, Lekkerkerk.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1993
AA19930094

Resultaat 25–36 van de 52 resultaten wordt getoond