Resultaat 37–48 van de 110 resultaten wordt getoond

Het COVA-arrest: een mijlpaal voor de internationale onrechtmatige daad

Th.M. de Boer

Hoge Raad 19 november 1993, nr. 15066, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, RvdW 1993 nr. 230. Ook bekend als het COVA-arrest. Casus in het licht van het internationaal privaatrecht waarbij onrechtmatige daad en verjaring centraal staan. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de regels van conflictrecht rondom deze problematiek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1994
AA19940165

Hoe werkt de onrechtmatige daad?

of Het paard van de professor en andere aangrijpende verhalen

T. Hartlief, G.E. van Maanen

Post thumbnail Een kennismaking met het civiele aansprakelijkheidsrecht. Dit cahier laat zien hoe de onrechtmatige daad 'werkt'.

9789069161877 - 01-06-1995

Hoe werkt de onrechtmatige daad? (Digitaal boek)

of Het paard van de professor en andere aangrijpende verhalen

T. Hartlief, G.E. van Maanen

Post thumbnail Een kennismaking met het civiele aansprakelijkheidsrecht. Dit cahier laat zien hoe de onrechtmatige daad 'werkt'.

9789069161877 - 01-06-1995

Hoedanigheden en zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht

B.F. Assink

Hoge Raad 11 februari 2011, nr. 09/02216, LJN: BO9577, ECLI:NL:HR:2011:BO9577 (Belastingdienst Limburg/x - ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120277

Hyster Karry Krane

Annotatie

Ch.E.F.M. Gielen

Het standaardarrest van de Hoge Raad op het gebied van slaafse navolging van producten.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2005
AA20050857

Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen

S.M. Bartman, C.E.J.M. Hanegraaf

Hoge Raad 17 februari 2017, nr. 15/03646, ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170523

Intel- Intelmark en L’Oreal- Bellure

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 november 2009, zaak nr. C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.) en Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 18 juni 2008, zaak nr. C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (L'Oréal SA and Others v Bellure NV and Others) Annotatie bij twee uitspraken waarbij de uitleg van meerdere artikelen uit EG-Merkenrichtlijn centraal staat. Tot deze dubbelannotatie werd besloten vanwege het verband dat tussen deze recente arresten bestaat. In beide gevallen gaat het om de bescherming van bekende merken tegen handelingen waardoor niet, zoals in de klassieke gevallen van merkinbreuk, gevaar voor verwarring ontstaat, maar die bestaan uit het ofwel ongerechtvaardigd voordeel trekken uit ofwel afbreuk doen aan de bekendheid of het onderscheidend vermogen van het bekende merk. In deze arresten heeft het Europese Hof een aantal voor de bescherming van het bekende merk belangrijke regels gegeven.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090570

Internationale milieuverontreiniging

Th.M. de Boer

Rechtbank Rotterdam 15 maart 1991, ECLI:NL:RBROT:1991:AC4066, NJ 1992, 91 — tussenvonnis Uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin een jurisdictie vraagstuk aan de orde is. De vraag is of een aansprakelijkheidsvraagstuk, waarbij een Roemeens schip dat olie heeft gelekt buiten de Nederlandse territoriale wateren maar waarvan de gevolgen aan de Nederlandse kust worden ondervonden, beheerst dient te worden naar Nederlands recht. In de noot wordt uitgebreid op deze problematiek ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920521

Johanna Kruidhof

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 28 mei 1999, nr. 16850, C97/329, ECLI:NL:HR:1999:ZC2912, RvdW 1999, 89 C (Gemeente Losser/Kruidhof).  In onderhavig arrest kwam de vraag aan de orde of de door ouders aan verzorging/verpleging en/of aan ziekenhuisbezoek bestede tijd bestempeld kon worden als vermogensschade van het kind.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1999
AA19990656

december 2007

Katern 105: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

december 1988

Katern 29: Burgerlijk recht

A.G. Castermans, M.E. Franke, W.L. Valk

december 1989

Katern 33: Burgerlijk recht

M.E. Franke, G.H. Lankhorst, M.A.C. Veeger

Resultaat 37–48 van de 110 resultaten wordt getoond