Het COVA-arrest: een mijlpaal voor de internationale onrechtmatige daad


Hoge Raad 19 november 1993, nr. 15066, ECLI:NL:HR:1993:ZC1148, RvdW 1993 nr. 230. Ook bekend als het COVA-arrest.

Casus in het licht van het internationaal privaatrecht waarbij onrechtmatige daad en verjaring centraal staan. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de regels van conflictrecht rondom deze problematiek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.M. de Boer

Verschijning: maart 1994

Archiefcode: AA19940165

Hoge Raad 19-11-1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC1148) zaaknummer: 15066

conflictrecht onrechtmatige daad rechtskeuze verjaring Zwitsers recht

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie