Hoedanigheden en zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht


Hoge Raad 11 februari 2011, nr. 09/02216, LJN: BO9577, ECLI:NL:HR:2011:BO9577 (Belastingdienst Limburg/x – ING)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.F. Assink

Verschijning: april 2012

Archiefcode: AA20120277

Hoge Raad 11-02-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BO9577) zaaknummer: 09/02216

faillissement onrechtmatige daad zorgplicht zorgvuldigheidsplicht

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie