Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Post thumbnail Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

9789069169873 - 27-12-2012

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak (Digitaal boek)

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Post thumbnail Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

9789069169873 - 27-12-2012

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Gewone verblijfplaats in het Europees familierecht

I. Sumner

Het begrip ‘de gewone verblijfplaats’ speelt een cruciale rol in het internationale familierecht. Het is een belangrijke aanknopingsfactor in veel Haagse verdragen en in EU-verordeningen voor uitlopende aspecten van grensoverschrijdende families. Het is een begrip dat open staat voor interpretatie en is belangrijk, bijvoorbeeld omdat het kan leiden tot rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Het […]

Handboek Internationaal Jeugdrecht (Digitaal boek)

Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen

M. Blaak, M. Kaandorp, S. Meuwese

Post thumbnail Dit handboek biedt de middelen die nodig zijn voor een goede toepassing van het IVRK: een gedegen en grondige uiteenzetting van de inhoud en de betekenis van de belangrijkste artikelen van het Verdrag en van andere relevante internationale regels onder meer op het terrein van kinderontvoering en interlandelijke adoptie.

9789069165004 - 02-11-2005

Het herziene jeugdstrafrecht

G. Mintjes

In dit artikel wordt ingegaan op de herziening van verschillende wetten die invloed hebben op het jeugdstrafrecht. Zo wordt er ondermeer ingegaan op de leeftijdsgrens van meerderjarigheid, verjaring, HALT-afdoening, transacties, verschillende soorten straffen, alternatieve sancties. Ook wordt er ingegaan op de formele kant van het strafrecht met ondermeer aandacht voor de bevoegde rechter, raadsman en de jeugdige en het overgangsrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1995
AA19950781

juni 1996

Katern 59: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

Kinderen in de gevangenis

S. Meuwese, O. Themeli, S. de Vries

De bescherming van kinderen die in gevangenissen terechtkomen krijgt veel aandacht in internationalejuridische documenten zoals het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De internationale standaarden vormen de leidraad voor deze beschouwing. Een rondblik in de wereld laat zien hoe moeilijkminderjarigen het kunnen hebben in gesloten inrichtingen, van India tot Honduras, van de Verenigde Staten tot de Oekraïne. Ook in Nederland voltrekken zich sluipend veranderingen in de justitiële jeugdinrichtingen. Onafhankelijk toezicht kan wellicht bijdragen aan een verbetering van het lot van opgesloten jeugdigen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2001
AA20010023

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderparticipatie in Nederland: Wat kunnen we leren van het IVRK en het EVRM?

C.R. Mol

De regering heeft laten weten dat er voorlopig weinig wezenlijke wijzigingen te verwachten zijn met betrekking tot kinderparticipatie in familiezaken. Charlotte Mol laat zien dat dit een gemiste kans is. Ze vertrekt vanuit het internationale mensenrechtelijke kader, waar artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het kind, en art. 8 EVRM een belangrijke […]

Minderjarigen in het recht

J.E. Doek

Dit artikel geeft een korte schets van wat men zou kunnen noemen de uitwendige geschiedenis van ht jeugdrecht zodat de lezer enige weet heeft van de aard en de omvang van het jeugdrecht. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leidende ideeën in het jeugdrecht.

Overig | Rode draad | Minderjarigen in het recht
januari 2000
AA20000025

Naar een kinderombudsman

S. Meuwese

Een ombudsman voor kinderen? Hebben die Nederlandse kinderen nu nooit genoeg? Er is al een jeugdjournaal. Een kindertelefoon. Iedere school in het voortgezet onderwijs moet een leerlingenstatuut hebben, iedere jeugdgevangenis zijn commissie van toezicht. Op VWS zit een staatssecretaris die het jeugdbeleid zegt te coördineren. De jeugdpolitie komt weer terug. En dan zijn er nog de kinderrechter, de raad voor de kinderbescherming, bureau jeugdzorg, de kinderrechtswinkel en hetKinderrechtencollectief. En ook nog de Afdeling Jeugdbescherming van de Raad voor Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming. Jammer, het project Lokaal Jeugdbeleid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is net opgeheven, maar veel gemeenten gaan door hun eigen jeugdbeleid te maken. En Defence for Children International heeft net zijn nieuwe bijzonder hoogleraar kin-derrechten aan de VU, in Genève zetelt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind en we heb-bennet de VN-Kindertop in New York gehad. En nu ook nog een kinderombudsman voor kinderen in Nederland?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2003
AA20030282

Rechtsvraag (190) jeugdrecht

M. Fiege

Rechtsvraag betreffende het jeugdrecht. Bij beantwoording van de vraag komen onder meer de leerstukken van handlichting, wilsovereenstemming en minderjarigheid aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1989
AA19890801

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Ter inleiding

W.M. Schrama

Over actualiteiten in het familierecht kan ook dit jaar weer het nodige gezegd worden. Er liggen aardig wat wetgevingsplannen op stapel in de Tweede en Eerste Kamer, zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij erkenning, de veranderingen in de pensioenrechten van echtgenoten bij scheiding en de plannen om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. De […]

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond