Het herziene jeugdstrafrecht


In dit artikel wordt ingegaan op de herziening van verschillende wetten die invloed hebben op het jeugdstrafrecht. Zo wordt er ondermeer ingegaan op de leeftijdsgrens van meerderjarigheid, verjaring, HALT-afdoening, transacties, verschillende soorten straffen, alternatieve sancties. Ook wordt er ingegaan op de formele kant van het strafrecht met ondermeer aandacht voor de bevoegde rechter, raadsman en de jeugdige en het overgangsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Mintjes

Verschijning: oktober 1995

Archiefcode: AA19950781

driehoeksoverleg jeugdrecht jeugdstrafrecht leeftijdsgrens preventie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrechtStrafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving