Minderjarigen in het recht


Dit artikel geeft een korte schets van wat men zou kunnen noemen de uitwendige geschiedenis van ht jeugdrecht zodat de lezer enige weet heeft van de aard en de omvang van het jeugdrecht. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leidende ideeën in het jeugdrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Doek

Verschijning: januari 2000

Archiefcode: AA20000025

jeugdhulpverlening jeugdrecht rechten van het kind

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Overig Rode draad Minderjarigen in het recht