Rechtsvraag (190) jeugdrecht


Rechtsvraag betreffende het jeugdrecht. Bij beantwoording van de vraag komen onder meer de leerstukken van handlichting, wilsovereenstemming en minderjarigheid aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Fiege

Verschijning: september 1989

Archiefcode: AA19890801

handlichting jeugdrecht minderjarigheid wilsovereenstemming

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Perspectief Rechtsvraag