Resultaat 13–24 van de 43 resultaten wordt getoond

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’ (Digitaal boek)

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

H.U. Jessurun d'Oliveira

Post thumbnail In dit boek wordt betoogd dat de onwettige praktijk van 'reservisten' in de raadkamer van de Hoge Raad in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

9789492766830 - 25-11-2019

Expliciet gebruik van de literatuur door de Hoge Raad: een typologie

R. van Dijken

Post thumbnail Slechts in een klein aantal gevallen gebruikt de Hoge Raad expliciet de literatuur in zijn arresten. De auteur brengt in kaart op welke wijzen de Hoge Raad dit doet, door daarvan een typologie op te maken. Deze typologie kan als uitgangspunt dienen voor vervolgonderzoek over de rol van de literatuur in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2019
AA20190755

Geheimtaal van de raadkamer

M.V. Polak

Martijn Polak schotelt ons het taalkundig gebakkelei van de raadkamer voor in deze column.

Opinie | Column
november 2019
AA20190864

Herziening van strafvonnissen op grond van uitspraken van het EHRM

B.F. Keulen

In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden en regels rondom het herzien van strafrechtelijke uitspraken op basis van uitspraken door het EHRM wanneer er sprake is van schending van het EVRM.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2003
AA20030319

Het ‘hondenhok’ van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

In deze aflevering van 'Bouwstenen van het recht' behandelt Corjo Jansen de huisvestingsgeschiedenis van de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
april 2015
AA20150252

Het Hof van boven (Digitaal boek)

C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse

Post thumbnail Dit boekje geeft een doorkijk van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Het bevat tevens beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

9789069166971 - 03-10-2002

Het huis met de bronzen beelden

M.V. Polak

Martijn Polak deelt in zijn laatste column voor Ars Aequi de tekst van het lied 'Het huis met de bronzen beelden' met ons.

Opinie | Column
december 2019
AA20190957

Het laatste woord over de hoogste rechter: zelfdiscipline gepast

G.J.A. Geertjes, J.J. Wolfhagen

De persoon van individuele rechters in Nederland heeft de laatste jaren nauwelijks belangstelling gewekt. De benoeming van nieuwe raadsheren in de Hoge Raad doet over het algemeen weinig stof opwaaien. In dit opzicht was de voordracht van Ybo Buruma een uitzondering. De PVV verweet Buruma ‘te politiek’ te zijn, onder meer omdat hij in een redactioneel commentaar van het NJB een pleidooi van Wilders voor een Koranverbod een ‘echo’ van de Italiaanse dictator Mussolini had genoemd. Wat men ook van de manier van optreden van de PVV mag vinden, dat er aandacht gevraagd wordt voor de benoeming van een nieuw lid van ons hoogste rechtscollege is begrijpelijk en kan bijdragen aan meer openheid over het benoemingsproces. Er moet echter wel worden gewaakt voor een hevige politisering van dit proces.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2011
AA20110333

Het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad

D. Thierry

De Hoge Raad en de advocaten-generaal bij het Parket van de Hoge Raad behandelen jaarlijks een grote hoeveelheid zaken. Zij worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau (WB); medewerkers bereiden zaken voor door onderzoek te doen naar aanleiding van daarin opgeworpen rechtsvragen.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2006
AA20060227

Inleiding

H.J. van Kooten, A. Meijer, H. Moons, M. Veldt, K. Vos

Inleiding van de redactiecommissie bij het bijzonder nummer van 1992 met als titel 'Rechter en Politiek'. Aan deze titel kunnen verschillende onderwerpen opgehangen worden wat dan ook gebeurt in de bundel.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920657

Lodewijk Ernst Visser (1871-1942)

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

Lodewijk Ernst Visser was een moedig man, een man die vanaf 1933 – het jaar van de machtsovername van Hitler – heeft gewezen op en zich heeft verzet tegen het onrecht dat de nazi’s de Joden in Duitsland aandeden en hij ging daarmee door nadat de nazi’s Nederland hadden bezet. Na de oorlog verdween Visser echter bijna uit ieders herinnering.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
februari 2022
AA20220084

Mag het een overweginkje meer zijn?

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad en de motivering van zijn arresten en conclusies: een verslag van het symposium

, M.T. Beumers, P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver

Post thumbnail Op 25 mei 2016 organiseerden de Hoge Raad en Ars Aequi een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Deze bijdrage is een verslag van dat symposium.

Perspectief | Congresverslag
september 2016
AA20160678

Resultaat 13–24 van de 43 resultaten wordt getoond