Expliciet gebruik van de literatuur door de Hoge Raad: een typologie


Slechts in een klein aantal gevallen gebruikt de Hoge Raad expliciet de literatuur in zijn arresten. De auteur brengt in kaart op welke wijzen de Hoge Raad dit doet, door daarvan een typologie op te maken. Deze typologie kan als uitgangspunt dienen voor vervolgonderzoek over de rol van de literatuur in de jurisprudentie van de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. van Dijken

Verschijning: oktober 2019

Archiefcode: AA20190755

advocaat-generaal doctrine Hoge Raad jurisprudentie literatuur rechtspraak typologie verwijzing

Burgerlijk recht Metajuridica RechtsplegingRechtswetenschap

Verdieping Studentartikel