Herziening van strafvonnissen op grond van uitspraken van het EHRM


In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden en regels rondom het herzien van strafrechtelijke uitspraken op basis van uitspraken door het EHRM wanneer er sprake is van schending van het EVRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.F. Keulen

Verschijning: April 2003

Archiefcode: AA20030319

41 EVRM bevoegdheid EVRM herziening Hoge Raad

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving