Het laatste woord over de hoogste rechter: zelfdiscipline gepast


De persoon van individuele rechters in Nederland heeft de laatste jaren nauwelijks belangstelling gewekt. De benoeming van nieuwe raadsheren in de Hoge Raad doet over het algemeen weinig stof opwaaien. In dit opzicht was de voordracht van Ybo Buruma een uitzondering. De PVV verweet Buruma ‘te politiek’ te zijn, onder meer omdat hij in een redactioneel commentaar van het NJB een pleidooi van Wilders voor een Koranverbod een ‘echo’ van de Italiaanse dictator Mussolini had genoemd. Wat men ook van de manier van optreden van de PVV mag vinden, dat er aandacht gevraagd wordt voor de benoeming van een nieuw lid van ons hoogste rechtscollege is begrijpelijk en kan bijdragen aan meer openheid over het benoemingsproces. Er moet echter wel worden gewaakt voor een hevige politisering van dit proces.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J.A. Geertjes, J.J. Wolfhagen

Verschijning: mei 2011

Archiefcode: AA20110333

benoeming raadsheren Hoge Raad PVV redactioneel Ybo Buruma

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Opiniërend artikel