handhaving

Resultaat 37–48 van de 49 resultaten wordt getoond

december 2003

Katern 89: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

Leeftijdsdiscriminatie

J.H. van Breda, K. Schrijvers

Redactioneel artikel waarin de destijds voorgenomen wetgeving besproken wordt die leeftijdsdiscriminatie moet tegengaan. Volgens de auteurs gaat het daarbij vooral om symboolwetgeving omdat deze nauwelijks te handhaven is.

Opinie | Redactioneel
juni 1996
AA19960397

Naar een geïntegreerd sanctierecht

J.F.L. Roording

Strafrecht en administratief recht werden tot voor kort gezien als twee 'gescheiden werelden'. In zijn proefschrift 'Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid' (Ars Aequi Libri, Nijmegen) concludeert Jaap Roording dat er sprake is van een integratie van het administratieve en het strafrechtelijke sanctiestelsel in één (bestuurlijk) sanctierecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 1995
AA19950082

Nucleaire wapens in het internationale recht

Rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht

J.A.E. Vervaele

Rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht aan de orde komt. Er worden vragen gesteld over vooral procedurele onderdelen van de handhaving en samenwerking met nationale autoriteiten.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1996
AA19960136

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970496

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970459

Regels in de praktijk

Handhaving van socialezekerheidswetgeving

P. de Winter

Handhaving in de sociale zekerheid staat hoog op de agenda. De regels zijn streng. Toch vinden uitvoerende medewerkers manieren om tussen de regels te handhaven. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. In deze bijdrage wordt het verschil tussen regels in de praktijk en regels op papier beschreven in de socialezekerheidscontext.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2020
AA20200303

Roken, rookte, gerookt?

Een analyse van de vormgeving en naleving van de rookverboden in de horeca

Sancties in het internationaal recht

F. Grünfeld

In dit artikel wordt beschreven, in een bijdrage aan de Rode draad over Sancties, hoe in het Volkenrecht gebruik wordt gemaakt van sancties om bepaald gedrag af te dwingen, de betekenis van deze sancties en de effectiviteit van sancties.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1997
AA19970393

Turbo-anticipatie. Kunst- en Antiekstudio Lelystad BV-gemeente Lelystad

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 8 juli 1991, nr. 14290, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, NJ 1991, 691, nt. MS (Kunst- en Antiekstudio Lelystad BV/Gemeente Lelystad) In dit arrest en de daarbij behorende annotatie komt aan de orde in hoeverre de Hoge Raad ter behartiging van haar publiekrechtelijke belangen gebruik mag maken van privaatrechtelijke bevoegdheden. De Hoge Raad oordeelt met toepassing van het NBW. In de noot gaat Kortmann in op de vele arresten die voorheen zijn gewezen over dit onderwerp.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1991
AA19911133

UNESCO 1970 en de bescherming van cultuurgoederen

N.M. van der Horst

In dit artikel wordt besproken hoe met het in werking treden van twee wetten het Unesco verdrag van 1970 ter bescherming van cultuurgoederen in Nederland van kracht wordt. Na een inleiding volgt een beschrijving van het verdrag. Vervolgens wordt de vraag beantwoord waarom Nederland pas zo veel jaar na 1970 toetreedt. Daarna komt de Uitvoeringswet aan de orde. Er wordt afgesloten met een conclusie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2009
AA20090666

Resultaat 37–48 van de 49 resultaten wordt getoond