Regels in de praktijk

Handhaving van socialezekerheidswetgeving


Handhaving in de sociale zekerheid staat hoog op de agenda. De regels zijn streng. Toch vinden uitvoerende medewerkers manieren om tussen de regels te handhaven. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. In deze bijdrage wordt het verschil tussen regels in de praktijk en regels op papier beschreven in de socialezekerheidscontext.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. de Winter

Verschijning: Maart 2020

Archiefcode: AA20200303

Fraudewet handhaving medewerkers sociale zekerheid uitvoeringsinstanties UWV

Metajuridica Rechtssociologie

Literatuur Proefschriftbijdrage