Roken, rookte, gerookt?

Een analyse van de vormgeving en naleving van de rookverboden in de horeca


Roken, rookte, gerookt. Als het aan de regering zou liggen, zou in
verleden tijd worden gesproken over de problematiek rondom roken in
openbare ruimten. Zo ver is het echter nog niet. De rookverboden in de horeca zijn niet zonder slag of stoot ingevoerd en rechtszaken hebben
verschillende uitkomsten. In dit artikel staat de juridische vormgevingvan de rookverboden en de naleving ervan beschreven.

Lees de aanvulling geschreven in Februari 2010.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. van der Meij

Verschijning: november 2009

Archiefcode: AA20090711

handhaving horeca rookverbod rookvrije werkplek tabak werkgever

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Verdieping Studentartikel