Nucleaire wapens in het internationale recht


Internationaal Gerechtshof/International Court of Justice (ICJ) 8 juli 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 226

In deze annotatie wordt ingegaan op het advies van het Internationaal Gerechtshof over de rechtmatigheid van de dreiging met of het gebruik van nucleaire wapens. Er wordt getoetst aan het Handvest van de Verenigde Naties. In de noot wordt ingegaan op de taak van het Internationaal Gerechtshof, de internationaal-rechtelijke normering van het gebruik van wapens, de uitzonderlijke aard van nucleaire wapens, verbod van geweld en het recht op zelfverdediging.

Zie de volledige uitspraak: https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970630

Internationaal Gerechtshof/International Court of Justice (ICJ) 08-07-1996 zaaknummer: I.C.J. Reports 1996, p. 226

dreiging handhaving humanitair recht normering nucleaire wapens Verdragen

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Oorlogsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie