Turbo-anticipatie. Kunst- en Antiekstudio Lelystad BV-gemeente Lelystad


Hoge Raad 8 juli 1991, nr. 14290, ECLI:NL:HR:1991:ZC0315, NJ 1991, 691, nt. MS (Kunst- en Antiekstudio Lelystad BV/Gemeente Lelystad)

In dit arrest en de daarbij behorende annotatie komt aan de orde in hoeverre de Hoge Raad ter behartiging van haar publiekrechtelijke belangen gebruik mag maken van privaatrechtelijke bevoegdheden. De Hoge Raad oordeelt met toepassing van het NBW. In de noot gaat Kortmann in op de vele arresten die voorheen zijn gewezen over dit onderwerp.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911133

Hoge Raad 08-07-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0315) zaaknummer: 14290

beleid handhaving NBW special privaatrechtelijke bevoegdheden publiekrechtelijke bevoegdheden twee-wegenleer

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie