Beantwoording rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht en dan meer in het bijzonder overdracht, hypotheekrecht en derdenbescherming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Rodenburg

Verschijning: April 1994

Archiefcode: AA19940248

derdenbescherming eerste hypotheek erfopvolging erfpachtsrecht goede trouw vestigingsvereisten

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen