Beantwoording rechtsvraag (N)BW (26) overgangsrecht


Beantwoording van een rechtvraag op het gebied van het civiele overgangsrecht. Hierbij komen algemene aspecten van overgangsrecht aan de orde. Ook wordt er ingegaan op `hulpzaken´ in de zin van het (N)BW en bescherming van derde-verkrijgers van gevonden zaken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.L. van der Beek

Verschijning: juni 1988

Archiefcode: AA19880404

bescherming gestolen zaak goede trouw hulpzaken overgangsrecht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag