Europese Unie

Resultaat 49–60 van de 63 resultaten wordt getoond

Naked of golden gun? Het Unierechtelijke handhavingsarsenaal om rechtsstatelijke achteruitgang aan te pakken

J. Krommendijk, N. Zamani

Post thumbnail De rechtsstaat staat onder druk in EU-lidstaten zoals Polen en Hongarije. De Europese Commissie beschikt over een aantal instrumenten om de teloorgang van de rechtsstaat tegen te houden. Drie daarvan maken het de Commissie mogelijk financiële consequenties te verbinden aan schendingen van de rechtsstaatbeginselen. De vraag is niettemin hoe effectief het instrumentarium van de Europese Commissie is.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2022
AA20220471

Nederlands Hoger onderwijs en de Europese Unie

R.H. van Ooik, A.A.M. Schrauwen

Dit stuk geeft een overzicht van de invloed van het recht van de Europese Unie op het Nederlandse hoger onderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2004
AA20040369

Oorverdovende stilte rond de EU-Turkije-deal

M.Y.A. Zieck

Toen Marjoleine Zieck in januari dit jaar begon met haar reeks columns voor Ars Aequi stond de vluchtelingencrisis volop in de belangstelling. Nu, nog geen jaar later, lijkt het bijna of er geen vluchtelingen meer zijn, zeker sinds de EU-Turkije-deal. In haar laatste column voor Ars Aequi richt Zieck de aandacht nogmaals op de nog steeds bestaande vluchtelingenproblematiek, en maant Europa het goede te doen.

Opinie | Column
december 2016
AA20160951

Op zoek naar een Salomonsoordeel: herstel en verbetering van de Poolse rechtsstaat

M.A. Luining

Hoe kan een rechtsstaat hersteld worden na zijn afbraak? Hoe kan een regering, geconfronteerd met gekaapte instituties maar met rechtsstatelijke intenties, een weg vinden uit een illiberaal moeras? Na acht jaar erosie van de Poolse rechtsstaat tijdens het bewind van de partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’, zijn dit actuele vragen die iedereen bezighouden in Polen en Europa. Dit artikel geeft inzicht in de vereiste veranderingen en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2024
AA20240423

Over mensen die elkaar verstaan Een interview met Sacha Prechal

Een interview met Sacha Prechal

J.G.H. Altena-Davidsen, L. van den Berge, E.M.T. Huijzer

Post thumbnail De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben elk één rechter in het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Voor ons land is dat Sacha Prechal, die in 1959 werd geboren in Tsjecho-Slowakije. Kort na de Praagse lente in 1968 kwam zij naar Nederland, waar zij tussen 1977 en 1983 rechten studeerde in Groningen. Na haar studie werd zij universitair docent Europees recht in Maastricht en werkte zij enkele jaren bij het Hof van Justitie als referendaris. Vervolgens werd zij docent aan de UvA, waar zij in 1995 cum laude promoveerde op een proefschrift over de werking van Europese richtlijnen. Na haar promotie werd Prechal hoogleraar Europees recht in Tilburg en, vanaf 2003, in Utrecht. In 2010 volgde haar benoeming tot rechter bij het Europese Hof. Ars Aequi vroeg haar naar haar drijfveren, de dagelijkse gang van zaken bij het Hof en de turbulente tijden die de Unie op dit moment doormaakt.

Opinie | Interview
januari 2012
AA20120020

Schending van het vrije verkeer van diensten door het Koninkrijk der Nederlanden

Klacht namens Poolse ondernemers bij de Europese Commissie en implicaties daarvan

M.P. Lewandowski

Naar aanleiding van het toetreden van 8 nieuwe lidstaten in mei 2004 heeft Nederland een regeling opgesteld waardoor werknemers uit deze landen niet zonder meer in Nederland kunnen werken, ze moeten eerst een werkvergunning aanvragen. Dit is in strijd met het vrij verkeer van diensen en dus is er een klacht tegen Nederland ingediend.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2005
AA20050708

Toetreding EU tot het EVRM: één Europa voor de mensenrechten?

A. Kleinhout

In de op 18 juni 2004 aangenomen tekst van het 'Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa' (hierna: Grondwet) wordt voorgesteld om de Europese Unie (hierna: EU) te laten streven naar toetreding tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Dit voorstel is zonder meer interessant te noemen; enerzijds is het een stap in de richting van een nieuwe relatie tussen EU en het EVRM. Anderzijds is het opvallend dat - meer dan een halve eeuw na oprichting van de eerste Gemeenschap - kennelijk nog niet geheel duidelijk is hoe de relatie tussen de EU en het EVRM zou moeten zijn. In deze bijdrage zal nog eens worden stilgestaan bij het vraagstuk van toetreding door de EU tot het EVRM.

Verdieping | Studentartikel
december 2004
AA20040831

TTIP: risico én kans voor Europa

A.C.M. Meuwese

Post thumbnail

In elke standpuntbepaling over de controversiële plannen voor vrijhandelsverdrag TTIP moet onderscheid gemaakt worden tussen het onderdeel over geschilbeslechting (ISDS of een alternatief daarvoor) en dat over samenwerking op het gebied van regelgeving (regulatory cooperation). De risico’s en kansen voor de rechtsstaat in Europa liggen bij beide net even anders.
 

Opinie | Amuse
februari 2016
AA20160076

Turkse toestanden

G.A.M. Strijards

De mening van Prof. G.A.M. Strijards of de toetreding van Turkije en andere zaken aangaande de Europese unie wordt in dit artikel uiteengezet.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2004
AA20040124

Van WOTS naar WETS: de overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen

J.T.J Struyker Boudier

Op 1 november jl. is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) in werking getreden.  De WETS vervangt in de relatie met de lidstaten van de Europese Unie de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). In dit artikel gaat Jacob Struyker Boudier in op een aantal belangrijke aspecten van de WETS.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2012
AA20120938

Voorwoord

Ars Aequi Libri

Voorwoord bij het bijzonder nummer 1989 dat gaat over Europa 1992 en de uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890311

Voorwoord

L. Bosch, C. Mak, V. Rörsch

Voorwoord bij het bijzonder nummer over de Europese Unie en de Europese integratie.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Opinie | Redactioneel
mei 2001
AA20010299

Resultaat 49–60 van de 63 resultaten wordt getoond