Schending van het vrije verkeer van diensten door het Koninkrijk der Nederlanden

Klacht namens Poolse ondernemers bij de Europese Commissie en implicaties daarvan


Naar aanleiding van het toetreden van 8 nieuwe lidstaten in mei 2004 heeft Nederland een regeling opgesteld waardoor werknemers uit deze landen niet zonder meer in Nederland kunnen werken, ze moeten eerst een werkvergunning aanvragen. Dit is in strijd met het vrij verkeer van diensen en dus is er een klacht tegen Nederland ingediend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.P. Lewandowski

Verschijning: september 2005

Archiefcode: AA20050708

Europese Unie vrij verkeer van diensten

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Verdiepend artikel