Op zoek naar een Salomonsoordeel: herstel en verbetering van de Poolse rechtsstaat


Hoe kan een rechtsstaat hersteld worden na zijn afbraak? Hoe kan een regering, geconfronteerd met gekaapte instituties maar met rechtsstatelijke intenties, een weg vinden uit een illiberaal moeras? Na acht jaar erosie van de Poolse rechtsstaat tijdens het bewind van de partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’, zijn dit actuele vragen die iedereen bezighouden in Polen en Europa. Dit artikel geeft inzicht in de vereiste veranderingen en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.