dwangsom

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (202) burgerlijk procesrecht-de dwangsom

A.W. Jongbloed

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht staat de dwangsom centraal. Het volgende staat centraal: In hoeverre is het mogelijk om een vonnis uit kort geding waarbij tevens de dwangsom is toegewezen nog geëxecuteerd kan worden indien de destijds gedaagde de toegewezen vordering overtreedt, indien er al een uitspraak van de gewone burgerlijke rechter bestaat waarin het gewraakte handelen is toegestaan.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1991
AA19910430

Bestuursrechtspraak een lege huls?

L.J.A. Damen

Rechtbank Den Haag 9 mei 2014, nr. 462821 KG ZA 14-369, ECLI:NL:RBDHA:2014:9309

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140643

De civielrechtelijke dwangsom

G.R. Rutgers

Benelux-Gerechtshof 25 mei 1999, ECLI:NL:XX:1999:AD3060, nr. A 97/2, RvdW 1999, 95 C (Greenib Car BV t. de vennootschap onder firma Autobedrijf Joh. Aaltink) Benelux Gerechtshof Eenvormige Benelux wet betreffende dwangsom;‘onmogelijkheid’ in de zin van artikel 4 lid Eenvormige Wet/artikel 611d Rv. Vraag of er sprake is van ‘onmogelijkheid’ in de zin van artikel 4 lid 1 Eenvormige Wet, ofwel artikel 611d Rv, gedurende de periode dat een in een eerste kort gedingvonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom gegeven verbod, niet is nagekomen, nadat en omdat de veroordeelde door dezelfde president in een tweede, uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, uitspraak in kort geding was ontslagen van de verplichting tot naleving van dat verbod. Een bijzondere omstandigheid was dat het tweede kort gedingvonnis nadien in hoger beroep is vernietigd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2000
AA20000049

De privaatrechtelijke dwangsom

A.W. Jongbloed

Post thumbnail De dwangsom, een indirecte middel van tenuitvoerlegging, heeft zich ontwikkeld tot hèt dwangmiddel bij uitstek. Dit cahier brengt de contouren van dit dwangmiddel in kaart.

9789069165592 - 12-01-2015

De privaatrechtelijke dwangsom (Digitaal boek)

A.W. Jongbloed

Post thumbnail De dwangsom, een indirecte middel van tenuitvoerlegging, heeft zich ontwikkeld tot hèt dwangmiddel bij uitstek. Dit cahier brengt de contouren van dit dwangmiddel in kaart.

9789069165592 - 12-01-2015

Dwangsomregeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

A.J. Bok

In dit artikel wordt ingegaan op hoofdstuk 6 in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De dwangsom levert een bijzondere manier op om de wet te handhaven. In dit artikel wordt daar dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1991
AA19910322

maart 2007

Katern 102: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

juni 2007

Katern 103: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

september 2008

Katern 108: Burgerlijk Procesrecht

R.J.C. Flach

juni 1988

Katern 27: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

juni 1988

Katern 27: Sociaal recht

E. Boley

september 1988

Katern 28: Burgelijk recht

R.J.C. Flach, G.R. Rutgers

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond