Katern 103: Burgerlijk procesrecht


In dit artikel wordt op het gebied van het burgerlijk procesrecht een overzicht gegeven van wet- en andere regelgeving waarbij wordt ingegaan op de herschikking familiezaken binnen de sectoren civiel en kanton, fundamentele herbezinning rondom het burgerlijk procesrecht en daaruit voortspruitende wetgeving en griffirechten. Bij de bespreking van de rechtspraak wordt er gesproken over de invloed van het EG-recht op het Nederlandse burgerlijk procesrecht, misbruik van executiebevoegdheid en de doorbreking van het rechtsmiddelenverbod. Bij de literatuur wordt melding gemaakt over een werk dat gaat over de privaatrechtelijke dwangsom.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.C. Flach

Verschijning: juni 2007

Archiefcode: AAK20075762

dwangsom familiezaken fundamentele herbezinning griffierecht rechtsmiddelenverbod

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht