De privaatrechtelijke dwangsom


In de circa 80 jaar dat de dwangsom in de Nederlandse wetgeving is opgenomen heeft dit indirecte middel van tenuitvoerlegging zich ontwikkeld tot hét dwangmiddel bij uitstek. Vele vragen zijn gerezen en veelal beantwoord. Er is de nodige literatuur verschenen en er is veel, heel veel rechtspraak aangaande de dwangsom gepubliceerd. Met name uit de rechtspraak blijkt dat niet altijd duidelijk is welke mogelijkheden en onmogelijkheden bestaan. Voldoende reden om de contouren van dit dwangmiddel in dit Ars Aequi Privaatrecht cahier in een beperkt aantal pagina’s in kaart te brengen voor studenten en voor al degenen werkzaam in de rechtspraktijk.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): A.W. Jongbloed

2e druk 2015

Verschijningsdatum: 12-01-2015

ISBN: 9789069165592

Pagina's: 128

dwangsom dwangsomschuldeiser dwangsomschuldenaar privaatrechtelijke dwangsom

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50