Katern 102: Burgerlijk procesrecht


Een overzicht van wet- en andere regelgeving, rechtspraak en literatuur op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Wet- en regelgeving: Electronisch berichtverkeer met gerechten. Rechtspraak: 1. Onverschuldigde betaling door derde beslagene; 2. Verhouding voorzieningen- en bodemrechter; Literatuur: 1. Geschilbeslechting en ICT; 2. Bewijsbeslag; 3. Goede procesorde; dwangsom.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.C. Flach

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AAK20075698

dwangsom geschilbeslechting goede procesorde ICT onverschuldigde betaling voorzieningenrechter

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht