Katern 108: Burgerlijk Procesrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.C. Flach

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AAK20086066

cassatierechtspraak deskundigenbericht dwangsom internationale betekening medisch dossier

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht