De privaatrechtelijke dwangsom (Digitaal boek)


In de circa 80 jaar dat de dwangsom in de Nederlandse wetgeving is opgenomen heeft dit indirecte middel van tenuitvoerlegging zich ontwikkeld tot hét dwangmiddel bij uitstek. Vele vragen zijn gerezen en veelal beantwoord. Er is de nodige literatuur verschenen en er is veel, heel veel rechtspraak aangaande de dwangsom gepubliceerd. Met name uit de rechtspraak blijkt dat niet altijd duidelijk is welke mogelijkheden en onmogelijkheden bestaan. Voldoende reden om de contouren van dit dwangmiddel in dit Ars Aequi Privaatrecht cahier in een beperkt aantal pagina’s in kaart te brengen voor studenten en voor al degenen werkzaam in de rechtspraktijk.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

2e druk 2015

Verschijningsdatum: 12-01-2015

ISBN: 9789069165592

Pagina's: 128

dwangsom dwangsomschuldeiser dwangsomschuldenaar privaatrechtelijke dwangsom

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.