Resultaat 13–24 van de 49 resultaten wordt getoond

De Wereldconferentie op het gebied van de rechten van de mens van Wenen 1993

P. van Weerelt

Artikel over de Wereldconferentie Mensenrechten in 1993 in Wenen. In het artikel worden drie onderwerpen behandeld die op de conferentie aan de orde kwamen te weten: universaliteit, de relatie mensenrechten, democratie en ontwikkeling en de mogelijke instelling van een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 1994
AA19940018

Democratie, groepsbelediging en haatzaaien

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail
In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien (art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2016
AA20160821

Deskundigenadvies in het wetgevingsproces: betere wetgeving of uitholling van de democratie?

E.B. Beenakker

Post thumbnail In het wetgevingsproces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deskundigen. Waarom eigenlijk? En leidt een groeiende rol van deskundigen niet tot een uitholling van de democratische controle op het wetgevingsproces? Het deskundigenadvies is een verrijking van democratische besluitvorming, maar alleen als we het niet te belangrijk maken.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2019
AA20190972

Draagt de wet openbaarheid van bestuur bij aan de democratische rechtsstaat?

L.J.A. Damen

Kan de Wet openbaarheid van bestuur bijdragen aan een goede en democratische bestuursvoering? Kan openbaarheid van bestuur bijdragen aan een beter functionerende democratische rechtsstaat?

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
Juli 2004
AA20040526

Een feest van de democratie?

L. Münchow, O. Oost

Dit jaar verwierp Nederland in een referendum de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en stemden de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Een vloed van referenda, zo lijkt het. Is het echter verstandig om in supranationale situaties gebruik te maken van referenda?

Opinie | Redactioneel
Oktober 2016
AA20160699

Een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. De kabinetsformatie naar Nederlands staatsrecht

G.J. Leenknegt

Een uiteenzetting van hoe de kabinetsformatie in Nederland verloopt.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2002
AA20020798

Gezocht: kleine helden in plaats van Sterke Mannen

H.G. van der Wilt

Post thumbnail Moeten wij de ultieme consequenties van het democratisch principe nemen en de tirannie aanvaarden als de meerderheid daarvoor kiest, ook al draait men daarmee de democratie zelf de nek om? Hoe kunnen wij weerstand bieden aan de utopische verleiding van de Perfecte Samenleving, geleid door de Sterke Man? Harmen van der Wilt overpeinst deze vragen in de amuse van deze maand.

Opinie | Amuse
Maart 2014
AA20140170

Globaliserende rechtspraak: democratisch omstreden?

M. Adams

Dit artikel van Maurice Adams voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’ handelt over de verhouding tussen twee rechtsordes die afzonderlijk van elkaar functioneren. Hij bespreekt de vraag in hoeverre het gebruik van buitenlands recht in de rechtspleging democratisch kan worden gelegitimeerd. In de Verenigde Staten en Canada maken rechters al langere tijd gebruik van buitenlandse rechtsbronnen en ook in de Nederlandse rechtspraak wordt de invloed van buitenlands recht zichtbaarder. Adams werkt uit onder welke voorwaarden buitenlands recht kan worden toegepast zonder dat de hiërarchie tussen bestaande rechtsbronnen en -stelsels wordt aangetast.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120531

Herziening van de Kieswet

C. Borman

Weinigen van de ongeveer zeven miljoen kiesgerechtigden die op 21 maart 1990 zijn gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, zullen beseft hebben dat dit de eerste verkiezingen waren onder een geheel herziene Kieswet. Na een lange voorbereidingsperiode (ruim 10 jaar) en een voor een zo omvangrijk wetsvoorstel betrekkelijk korte parlementaire behandeling (2 jaar) trad met ingang van 1 november 1989 de nieuwe Kieswet in werking. Inmiddels heeft de nieuwe wet de vuurproef van haar eerste toepassing bij verkiezingen doorstaan. Hoewel het dus niet een geheel 'vers' wetgevingsproduct betreft, is het toch op zijn plaats om in deze rubriek nog aandacht aan de totstandkoming van deze wet te schenken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1990
AA19900452

Het democratisch tekort van de Europese triloog

L.A.J. Senden

Trilogen, het informele driepartijenoverleg tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers, zijn een effectief instrument in het Europese wetgevingsproces. Ze tasten echter ook het democratische en rechtsstatelijke gehalte van de Europese Unie aan, zo betoogt Linda Senden in deze bijdrage in de serie Recht en Politiek.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
November 2020
AA20200990

Het populisme en de democratie

M. van Rossem

Het onderstaand artikel gaat over de vraag of een te verre democratisering geen aantasting van de democratisering zelf is. Zo wordt er gekeken naar het resultaat van het charisma van mensen om gekozen te worden in het bestuur van een land.

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
Juli 2004
AA20040537

Het proces tegen Socrates

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over één van de beroemdste processen aller tijden: het proces tegen Socrates.

Opinie | Column
November 2012
AA20120811

Resultaat 13–24 van de 49 resultaten wordt getoond