Gezocht: kleine helden in plaats van Sterke Mannen


Moeten wij de ultieme consequenties van het democratisch principe nemen en de tirannie aanvaarden als de meerderheid daarvoor kiest, ook al draait men daarmee de democratie zelf de nek om? Hoe kunnen wij weerstand bieden aan de utopische verleiding van de Perfecte Samenleving, geleid door de Sterke Man? Harmen van der Wilt overpeinst deze vragen in de amuse van deze maand.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. van der Wilt

Verschijning: maart 2014

Archiefcode: AA20140170

Arendt democratie Fuller Hayek Judt Kelsen Lindblom perfecte samenleving Plato Popper tirannie

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Amuse