Een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. De kabinetsformatie naar Nederlands staatsrecht


Een uiteenzetting van hoe de kabinetsformatie in Nederland verloopt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J. Leenknegt

Verschijning: November 2002

Archiefcode: AA20020798

democratie kabinetsformatie volksvertegenwoordiging

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Verdiepend artikel