Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 6

I. tegen Zweden: toetsingskader 15c Dri en de risk factors test art. 3 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M. Wijnkoop

Archiefcode: RV20130006

05-09-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2013:0905JUD006120409) zaaknummer: 61204/09

bewijslast littekens marteling Onmenselijke behandeling Rusland Tsjetsjenen uitzetting

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Richtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 15c