Wie eist, bewijst – of hoe men met Cremers en Noorduijn uit de bocht vliegt


Vrieze betoogt in zijn reactie op de noot van Prof. Nuytinck dat het adagium ‘wie stelt, moet bewijzen’ te kort door de bocht is en dat deze regel uit artikel 150 Rv genuanceerder ligt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Vrieze

Verschijning: mei 2006

Archiefcode: AA20060350

bewijslast moet bewijzen stelplicht wie stelt

Opinie Reactie/nawoord