Katern 83: Vreemdelingenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Th. Holterman

Verschijning: juni 2002

Archiefcode: AAK20024482

beroep feitelijke gezinsband formele rechtskracht van verlening verblijfsvergunning-asiel voor bepaalde tijd schijnhuwelijk

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht