Moeten multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden opgesplitst?


In dit artikel wordt de opkomst van de multidisciplinaire samenwerking besproken waarbij juristen samenwerken met andere disciplines. Daarbij worden ook de problemen daarbij in de Verenigde Staten betrokken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Wessels

Verschijning: januari 2003

Archiefcode: AA20030030

beroep samenwerking specialisatie

Opinie Opiniërend artikel