Ius vigilantibus in het bestuurs(proces)recht?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0801, nr. 200206222/1, AB 2003, 355 m.nt. Widdershoven, Willemsen, JB 2003, 216 m.nt. Albers, Schlössels, NA 2003, 207

De vraag die in deze uitspraak aan bod komt is; hoe actief moet een burger zijn die bezwaar heeft gemaakt en daarna beroep heeft ingesteld bij de rechtbank als hij door die rechtbank gedeeltelijk gelijk en gedeeltelijk ongelijk heeft gekregen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: Januari 2004

Archiefcode: AA20040040

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 06-08-2003 (ECLI:NL:RVS:2003:AI0801) zaaknummer: 200206222/1

activisme van de burger beroep bezwaar

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie