Is beroepsaansprakelijkheid iets bijzonders?


In de laatste bijdrage aan de Rode draad 'Beroepsaansprakelijkheid' komen de volgende onderwerpen aan de orde: het vrije beroep; het verschil tussen beroep en bedrijf; kunstfouten en beroepsfouten; het criterium 'fout', alsmede de daardoor veroorzaakte schade; aansprakelijkheid en verzekering; beperking van aansprakelijkheid en verhaal; de maatschap en de praktijk BV. Een en ander staat in het teken van de vraag: is beroepsaansprakelijkheid iets bijzonders?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Brunner

Verschijning: December 1995

Archiefcode: AA19950932

bedrijf beroep beroepsaansprakelijkheid beroepsfout kunstfouten uitzondering verzekering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Rode draad Beroepsaansprakelijkheid